Specjalizujemy się w sporządzaniu projektów budowlanych branży sanitarnej tj. sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci i instalacji gazowej. Wykonujemy również operaty wodnoprawne oraz świadczymy usługę kierownika budowy w zakresie branży sanitarnej. Współpracujemy również z solidnymi i rzetelnymi wykonawcami robót sanitarnych, geodetami i geologami, dlatego możemy poprowadzić Twoją inwestycję od początku do końca. Zapraszamy do kontaktu.Woda

przyłącza wodociągowe

rozbudowa sieci

instalacje wody zimnej, ciepłej użytkowej w budynkach

Kanalizacja Sanitarna

przyłącza kanalizacji sanitarnej

rozbudowa sieci

instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach

Kanalizacja deszczowa

przyłącza kanalizacji deszczowej

rozbudowa sieci

zagospodarowanie wód opadowych na terenie działki

odwodnienia dróg i parkingów

dokumentacje wodno-melioracyjne

Gaz

instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

przyłącza gazowe

rozbudowa sieci gazowej

Ogrzewanie

instalacje centralnego ogrzewania (domy jednorodzinne i inne)

kotłownie

Inne

operaty wodnoprawne

opinie i ekspertyzy

nadzorowanie budowy w zakresie branży sanitarnej

INFORMACJE KONTAKTOWE

Adres:

MELWOD Projekty i Nadzory Patryk Miotke

ul. Północna 10, 84-242 Kębłowo

Kontakt:

Patryk Miotke

692-463-745

pmiotke@gmail.com

Copyright (c) MELWOD Wszelkie Prawa Zastrzeżone